หน้าแรก

Chrysanthemum
Hydrangeas
sirinthorn-2

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร (ภาพข่าว)

วันที่ 29 มีนาคม 2561จัดเวทีชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2

วันที่ 28 มีนาคม 2561ถ่ายทอดความรู้ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตฮอร์โมนไข่ แก่นักเรียน กศน.ต.นาดอกคำ

วันที่ 27 มีนาคม 256การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เกษตรกรจำนวน 50 รา

วันที่ 26 มีนาคม 2561จัดเวทีชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2

เยิี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟหนองแคน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ประชุมสรุปโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

10024

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จัดทำสารชีวภัณฑ์เพื่อสาธิตในงานประจำปีอำเภอนาด้วง

6

ร่วมออกติดตามการดำเนินงานโครงการ ศพก.อำเภอนาด้วง(20 ก.ย.59)

5

ออกประชาคม เกษตรกรผู้ปลูกข้าว(19 ก.ย.59)

4

ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อวางแผนประชาคมการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(16 ก.ย.59)

<<แสดงทั้งหมด>>

 

ข่าวเตือนภัยทางด้านการเกษตรข่าวรับสมัครงานและประกาศทั่วไป
  • Posts not found
 
  • Posts not found